Koekompas Friesland Campina

Om te blijven voldoen aan de (inter)nationale wet- en regelgeving en de eisen van afnemers en de maatschappij wordt er voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de diergezondheid, dierenwelzijn en de voedselveiligheid. FrieslandCampina heeft daarom besloten dat alle Nederlandse leden-melkveehouders per 1 juli 2019 deel moeten nemen aan CDM (Continue Diergezondheidsmonitor) en uiterlijk 31 december […]Lees verder