Blauwtongvirus weer terug in Nederland

Op 5 september is bij schapen op meerdere bedrijven de ziekte “Blauwtong” vastgesteld. En daarna ook bij runderen. Sinds 2009 was het virus niet meer aangetoond en vanaf 2012 was Nederland officieel Blauwtongvrij. Het blauwtongvirus (BTV) is niet besmettelijk voor mensen en verspreidt niet rechtstreeks van dier op dier. De besmetting wordt overgebracht door een bepaald type kleine steekvliegjes, knutten (“Culicoides”) en kan ook via injecties met niet-schone naalden worden overgebracht.

BTV is een Orbivirus, dat vooral de binnenzijde van de kleine bloedvaatjes aantast, waardoor er oedeem, bloedingen en zweren ontstaan. Zieke schapen zijn vaak sloom, hebben koorts en de zichtbare verschijnselen zijn vaak aan de bek en de klauwen. Bij schapen zijn de verschijnselen doorgaans het ernstigst, vooral aan de lippen, de neusspiegel en de mond, waarbij de tong soms een wat blauwpaarse kleur kan krijgen (“blauwtong”). Kreupelheid wordt veroorzaakt doordat de kroonranden van de klauwen worden aangetast. Er kunnen ook schapen aan doodgaan. Runderen en geiten, maar ook alle andere herkauwers en kameelachtigen zijn vatbaar, maar vertonen meestal mildere verschijnselen.

Er zijn 35 serotypen van virus bekend. Door het Europees referentielaboratorium in Spanje is officieel bevestigd dat we te maken hebben met type 3. Dit type is bekend in Italië en het is nog onduidelijk hoe het in Nederland terechtgekomen is. Vaccinatie is de beste manier om dieren te beschermen, dit is mogelijk als er een vaccin beschikbaar is met daarin het juiste serotype.

Bluetongue is een meldingsplichtige ziekte volgens uitvoeringsverordening (EU) 2018 /1882 van Animal Health Regulation (AHR) (EU) 2016 /429. Elke verdenking van de ziekte dient te worden gemeld bij de NVWA.

Voor meer informatie over het virus en voer de  actuele situatie, lees meer op:

https://www.gddiergezondheid.nl/Actueel/Nieuws/2023/09/Blauwtong-hoogstwaarschijnlijk-serotype-3

https://www.gddiergezondheid.nl/dapcontact/Dierziektes/Bluetongue

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/melden-dierziekte#/