I & R paardachtigen

Paspoort en locatieregistratie paarden vanaf 21 april verplicht.

Vanaf 21 april j.l. treedt de nieuwe Europese diergezondheidsverordening, de Animal Health Regulation (AHR) in werking. Deze verordening bundelt veel van de huidige regelgeving) op het gebied van diergezondheid in één enkel wetgevingsbesluit. Dit moet helpen dierziekten te voorkomen, te bestrijden én veiligheidsrisico’s op gecoördineerde wijze aan te pakken.

De nieuwe Europese Diergezondheidsverordening (AHR) brengt geen heel grote wijzigingen vergeleken met de regelgeving die deze vervangt. Voor sommige dierhouders veranderen er echter wel enkele zaken. Zo moeten paardenhouders hun dieren en de verblijfplaats van hun dieren registreren.

Sinds 21 april moeten dierhouders de verblijfplaats van paarden, pony’s, ezels en zebra’s registreren. De AHR bepaalt onder meer dat alle locaties waar paardachtigen verblijven een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) moeten hebben.

Paspoort

De eigenaars/houders van een paard, pony, ezel of zebra moeten ervoor zorgen dat het dier een paspoort heeft. En de paspoort-uitgevende instantie zorgt voor de registratie van het paspoort bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Registratie locatie

De locatiehouder registreert de paardachtigen die op zijn locatie verblijven via het UBN. Dit geldt bijvoorbeeld voor houders van een manege, pensionstal, hengsten- of merriehouderij, sportstal of opfokstal. Maar ook voor houders die thuis een paard, pony of ezel hebben staan.

Meer informatie

Hoe dit in detail werkt lees je natuurlijk op de RVO-website.