Koekompas Friesland Campina

Om te blijven voldoen aan de (inter)nationale wet- en regelgeving en de eisen van afnemers en de maatschappij wordt er voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de diergezondheid, dierenwelzijn en de voedselveiligheid. FrieslandCampina heeft daarom besloten dat alle Nederlandse leden-melkveehouders per 1 juli 2019 deel moeten nemen aan CDM (Continue Diergezondheidsmonitor) en uiterlijk 31 december 2019 een Koekompas hebben uitgevoerd.

 

Dit betekent in de praktijk het volgende:

 

  • Op alle FrieslandCampina melkveebedrijven moet er voor 31 december 2019 een KoeKompas zijn uitgevoerd en vastgelegd in het KoeKompas op het zuivelplatform.
  • Na 1 juli 2019 is het niet meer mogelijk voor leden-melkveehouders om gebruik te maken van het Periodiek BedrijfsBezoek (PBB). Het CDM vervangt het PBB.
  • Het KoeKompas wordt één keer per jaar uitgevoerd in samenwerking met de dierenarts. Hiervoor wordt een bedrijfsbezoek ingepland.
  • Leden-melkveehouders die voor 1 juli 2019 al een KoeKompas hebben uitgevoerd én CDM deelnemer zijn hoeven na 1 juli niet opnieuw een KoeKompas uit te voeren voor het jaar 2019.
  • Het invoeren en raadplegen van uw KoeKompas gegevens gaat als volgt: log in op Melkweb > menu > externe links > KoeKompas > selecteer uw tanknummer > zoek uw dierenartsenpraktijk (naam intypen) > klik op selecteren. Kies vervolgens de vragenlijst die bij uw bedrijf past > vul het veehouders deel in. Nadat u dit deel heeft ingevuld kan de dierenarts beginnen met het dierenarts deel.