Piekengriep

De tijd van het jaar is weer aangebroken waarin de temperatuur daalt, luchtvochtigheid stijgt en het jongvee naar binnen gaat en in tegenstelling tot ons dichter bij elkaar gaan komen. Deze overgang in leefomgeving leidt tot een verhoogde infectiedruk en kan tot een daling van de weerstand leiden. Deze combinatie maakt kalveren en jongvee gevoeliger voor ademhalingsproblemen.

Naast de klassieke symptomen van een longontsteking zoals hoesten, een snotneus en versnelde ademhaling, kan het jongvee zonder de voorgenoemde symptomen hier uiteindelijk ook hinder van ondervinden. Dit uit zich dan in de vorm van hogere gevoeligheid voor andere infecties, groeivertraging en bijgevolg een latere eerste inseminatiedatum.

In de preventie van deze problemen is de balans tussen omgevings- en dierfactoren van belang. Een goede ventilatie en het voorkomen van overbevolking zijn daar een deel van. Een verhoging van de algemene weerstand is eveneens van belang. Daarnaast is het mogelijk om specifiek tegen bepaalde virussen en bacteriën de afweer te versterken, namelijk met Bovilis Bovipast® en/of Rispoval® RS+ PI3.

 

Vaccineren

Bovilis Bovipast® beschermt uw jongvee tegen de meest voorkomende virussen en bacteriën, namelijk het pinkengriepvirus (BRSV), Parainfluenza-3 en de bacterie Mannheimia haemolytica. Vanaf de leeftijd van 2 weken kunnen de kalveren gevaccineerd worden met Bovilis Bovipast®. Deze vaccinatie dient na 4 weken herhaald te worden.

 

Is het bovenstaande herkenbaar, maar speelt dit vooral af bij de allerjongsten in uw veestapel m.a.w. voor de leeftijd van 12 weken: vanaf de leeftijd van 9 dagen kunnen zij met een neusenting (Rispoval® RS+ PI3) ook beschermd worden t.h.v. neusslijmvliezen: juist die plek waar de virussen als eerste binnenkomen. Deze neusenting beschermd de kalveren al na 5-10 dagen.

 

In de praktijk: spenen

Dit is een periode waarin er een onbalans is tussen de overgebleven antistoffen van de moeder het eigen afweersysteem van het kalf. Gevolg: er ontstaat een dip in de afweer.

Naast de aangeboren afweer en algemene gezondheid te optimaliseren (biestvoorziening, navelontsteking, kalverdiarree etc.) kan het nodig zijn om met Bovilis Bovipast te gaan enten. De afweer door deze vaccinatie vangt aan rond de leeftijd van spenen. Soms is dit niet voldoende en afhankelijk van het bedrijf kan het nodig zijn om Bovilis Bovipast te combineren met de neusenting.

Voor meer informatie neem contact op met de praktijk.